Câu hỏi

Hạn chế trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là

Đáp án
A. nội bộ chia rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng của quần chúng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG