Câu hỏi

Thắng lợi quân sự nào của quân dân Việt Nam có tác động tích cực, tạo thuận lợi cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên bàn đàm phán Giơnevơ (1954)?

Đáp án
C. Thắng lợi tại Điện Biên Phủ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG