Câu hỏi

Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”?

Đáp án
A. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết (1973).

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG