Câu hỏi

Với sự kiện 17 nước châu Phi tuyên bó độc lập, lịch sử đã ghi nhận năm 1960 là

Đáp án
D. Năm châu Phi.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG