IOE TIẾNG ANH 9

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đề thi do CLB tiếng Anh trường THCS Thạch Thất biên soạn!
Thông tin bản quyền: Tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi tập hợp và đăng tải để chia sẻ lại cho cộng đồng học tập miễn phí. Chúng tôi sẽ xóa nội dung liên quan ngay lập tức nếu có bất cứ ý kiến phản hồi nào liên quan đến vấn đề bản quyền!

 1. IOE 9 ĐỀ SỐ 1 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000173012
 2. IOE 9 ĐỀ SỐ 1 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005152
 3. IOE 9 ĐỀ SỐ 2 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012008
 4. IOE 9 ĐỀ SỐ 2 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081012
 5. IOE 9 ĐỀ SỐ 3 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021010
 6. IOE 9 ĐỀ SỐ 3 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101008
 7. IOE 9 ĐỀ SỐ 4 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054016
 8. IOE 9 ĐỀ SỐ 4 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188013
 9. IOE 9 ĐỀ SỐ 5 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104015
 10. IOE 9 ĐỀ SỐ 5 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061012
 11. IOE 9 ĐỀ SỐ 6 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130023
 12. IOE 9 ĐỀ SỐ 6 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092010
 13. IOE 9 ĐỀ SỐ 7 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193020
 14. IOE 9 ĐỀ SỐ 7 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047013
 15. IOE 9 ĐỀ SỐ 8 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040021
 16. IOE 9 ĐỀ SỐ 8 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088019
 17. IOE 9 ĐỀ SỐ 9 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089014
 18. IOE 9 ĐỀ SỐ 9 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079017
 19. IOE 9 ĐỀ SỐ 10 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147012
 20. IOE 9 ĐỀ SỐ 10 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148021
 21. IOE 9 ĐỀ SỐ 11 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013022
 22. IOE 9 ĐỀ SỐ 11 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084021
 23. IOE 9 ĐỀ SỐ 12 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143009
 24. IOE 9 ĐỀ SỐ 12 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194019
 25. IOE 9 ĐỀ SỐ 13 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075015
 26. IOE 9 ĐỀ SỐ 13 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192013
 27. IOE 9 ĐỀ SỐ 14 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083022
 28. IOE 9 ĐỀ SỐ 14 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005154
 29. IOE 9 ĐỀ SỐ 15 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091012

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: