Tổng hợp Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của các Tỉnh

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Tiếp tục cập nhật...

 1. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Hà Nội)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010016
 2. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Hải Dương)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009014
 3. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Bắc Ninh)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006022
 4. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Hải Phòng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005009
 5. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Thái Bình)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008016
 6. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Nghệ An)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003009
 7. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Vĩnh Long)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001012
 8. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Tây Ninh)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002012
 9. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Thừa Thiên Huế)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009015
 10. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Cần Thơ)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155001
 11. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Đăk Nông)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021003
 12. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Hà Tĩnh)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040005
 13. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Quảng Bình)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098004
 14. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Hậu Giang)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167002
 15. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Đăk Lăk)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064004
 16. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Cao Bằng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149006
 17. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (Vĩnh Phúc)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157006
 18. Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (TP. Hồ Chí Minh)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053001

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: