KIDS READING PRACTICE

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. KIDS READING PRACTICE - 01
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129024
 2. KIDS READING PRACTICE - 02
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101012
 3. KIDS READING PRACTICE - 03
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142023
 4. KIDS READING PRACTICE - 04
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109023
 5. KIDS READING PRACTICE - 05
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168016
 6. KIDS READING PRACTICE - 06
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154022
 7. KIDS READING PRACTICE - 07
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183024
 8. KIDS READING PRACTICE - 08
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104021
 9. KIDS READING PRACTICE - 09
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109024
 10. KIDS READING PRACTICE - 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117017
 11. KIDS READING PRACTICE - 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153020
 12. KIDS READING PRACTICE - 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006164
 13. KIDS READING PRACTICE - 13
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084023
 14. KIDS READING PRACTICE - 14
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166015
 15. KIDS READING PRACTICE - 15
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021017
 16. KIDS READING PRACTICE - 16
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083030
 17. KIDS READING PRACTICE - 17
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091019
 18. KIDS READING PRACTICE - 18
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132015
 19. KIDS READING PRACTICE - 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084024
 20. KIDS READING PRACTICE - 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106021

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: