Đào Thị My - English 3 Global Success theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đào Thị My - Trường Tiểu học Dương Quang- Mỹ Hào- Hưng Yên-0979.485.199

 1. E3 Unit 1 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199048
 2. E3 Unit 2 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082055
 3. E3 Unit 3 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039053
 4. E3 Unit 4 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000172030
 5. E3 Unit 5 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031053
 6. E3 Review 1 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141046
 7. E3 Unit 6 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000196047
 8. E3 Unit 7 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179051
 9. E3 Unit 8 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192053
 10. E3 Unit 9 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064039
 11. E3 Unit 10 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023045
 12. E3 Review 2 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065049
 13. E3 Unit 11 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110074
 14. E3 Unit 12 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022078
 15. E3 Unit 13 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055081
 16. E3 Unit 14 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174086
 17. E3 Unit 15 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020090
 18. E3 Review Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011081
 19. E3 Unit 16 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133093
 20. E3 Unit 17 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189076
 21. E3 Unit 18 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000077068
 22. E3 Unit 19 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148088
 23. E3 Unit 20 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007212
 24. E3 Review 4 Global Reorder
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061085

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: