Trắc nghiệm tiếng Anh 5

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Ms Phượng - Giáo viên tiếng Anh tiểu học Tiền Phong A.
Chúc bạn chăm học .
036.3573.493

 1. TIẾNG ANH 5 - UNIT 1 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003119
 2. TIẾNG ANH 5 - UNIT 1 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003120
 3. TIẾNG ANH 5 - UNIT 2 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008133
 4. TIẾNG ANH 5 - UNIT 2 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007124
 5. TIẾNG ANH 5 - UNIT 3 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002128
 6. TIẾNG ANH 5 - UNIT 3 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010127
 7. TIẾNG ANH 5 - UNIT 4 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001121
 8. TIẾNG ANH 5 - UNIT 4 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005124
 9. TIẾNG ANH 5 - UNIT 5 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006122
 10. TIẾNG ANH 5 - UNIT 5 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002129
 11. TIẾNG ANH 5 - UNIT 6 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005125
 12. TIẾNG ANH 5 - UNIT 6 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009127
 13. TIẾNG ANH 5 - UNIT 7 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003121
 14. TIẾNG ANH 5 - UNIT 7 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004126
 15. TIẾNG ANH 5 - UNIT 8 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001122
 16. TIẾNG ANH 5 - UNIT 8 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005126
 17. TIẾNG ANH 5 - UNIT 9 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009128
 18. TIẾNG ANH 5 - UNIT 9 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001123
 19. TIẾNG ANH 5 - UNIT 10 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009129
 20. TIẾNG ANH 5 - UNIT 10 - TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006123
 21. TIẾNG ANH 5- UNIT 13- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006118
 22. TIẾNG ANH 5- UNIT 13- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007121
 23. TIẾNG ANH 5- UNIT 14- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006120
 24. TIẾNG ANH 5- UNIT 15 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002124
 25. TIẾNG ANH 5- UNIT 14- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008128
 26. TIẾNG ANH 5 - UNIT 16 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006119
 27. TIẾNG ANH 5- UNIT 17- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001119
 28. TIẾNG ANH 5- UNIT 17- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003118
 29. TIẾNG ANH 5- UNIT 19 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002125
 30. TIẾNG ANH 5 - UNIT 20 - TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010125
 31. TIẾNG ANH 5- UNIT 11- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005123
 32. TIẾNG ANH 5- UNIT 11- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006121
 33. TIẾNG ANH 5- UNIT 12- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002127
 34. TIẾNG ANH 5- UNIT 12- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008132
 35. TIẾNG ANH 5- UNIT 18- TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005121
 36. TIẾNG ANH 5- UNIT 18- TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005122

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: