BỘ LUYỆN NGHE A2

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Bộ luyện nghe do thành viên CLB tiếng Anh Trường THCS Thạch Thất biên soạn.
Thông tin bản quyền: Tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi tập hợp và đăng tải để chia sẻ lại cho cộng đồng học tập miễn phí. Chúng tôi sẽ xóa nội dung liên quan ngay lập tức nếu có bất cứ ý kiến phản hồi nào liên quan đến vấn đề bản quyền!

 1. PRACTICE TEST 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189004
 2. PRACTICE TEST 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152003
 3. PRACTICE TEST 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132003
 4. PRACTICE TEST 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184003
 5. PRACTICE TEST 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109008
 6. PRACTICE TEST 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083010
 7. PRACTICE TEST 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000181002
 8. PRACTICE TEST 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072002
 9. PRACTICE TEST 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167006
 10. PRACTICE TEST 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095005
 11. PRACTICE TEST 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200006
 12. PRACTICE TEST 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200006
 13. PRACTICE TEST 13
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000181003
 14. PRACTICE TEST 14
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157010
 15. PRACTICE TEST 15
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009148
 16. PRACTICE TEST 16
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057004
 17. PRACTICE TEST 17
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117004
 18. PRACTICE TEST 18
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025008
 19. PRACTICE TEST 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200007
 20. PRACTICE TEST 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188004
 21. PRACTICE TEST 21
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079009
 22. PRACTICE TEST 22
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168005
 23. PRACTICE TEST 23
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064006
 24. PRACTICE TEST 24
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154007
 25. PRACTICE TEST 25
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194007

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: