TIẾNG ANH 5- [READING]- FULL U1-20

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_0352. 543. 380

 1. TIẾNG ANH 5- UNIT 1- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118011
 2. TIẾNG ANH 5- UNIT 2- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079016
 3. TIẾNG ANH 5- UNIT 3- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046011
 4. TIẾNG ANH 5- UNIT 4- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020007
 5. TIẾNG ANH 5- UNIT 5- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115010
 6. TIẾNG ANH 5- UNIT 6- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095014
 7. TIẾNG ANH 5- UNIT 7- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131008
 8. TIẾNG ANH 5- UNIT 8- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180012
 9. TIẾNG ANH 5- UNIT 9- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083019
 10. TIẾNG ANH 5- UNIT 10- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188012
 11. TIẾNG ANH 5- UNIT 11- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183012
 12. TIẾNG ANH 5- UNIT 12- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131009
 13. TIẾNG ANH 5- UNIT 13- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144015
 14. TIẾNG ANH 5- UNIT 14- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168011
 15. TIẾNG ANH 5- UNIT 15- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059011
 16. TIẾNG ANH 5- UNIT 16- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025017
 17. TIẾNG ANH 5- UNIT 17- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073014
 18. TIẾNG ANH 5- UNIT 18- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085018
 19. TIẾNG ANH 5- UNIT 19- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121009
 20. TIẾNG ANH 5- UNIT 20- [READING]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168012

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: