IOE TIẾNG ANH 6

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đề thi do CLB tiếng Anh trường THCS Thạch Thất biên soạn.
Thông tin bản quyền: Tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi tập hợp và đăng tải để chia sẻ lại cho cộng đồng học tập miễn phí. Chúng tôi sẽ xóa nội dung liên quan ngay lập tức nếu có bất cứ ý kiến phản hồi nào liên quan đến vấn đề bản quyền!

 1. IOE ANH 6 ĐỀ 1 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000107023
 2. IOE ANH 6 ĐỀ 1 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122023
 3. IOE ANH 6 ĐỀ 1 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006173
 4. IOE ANH 6 ĐỀ 2 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184032
 5. IOE ANH 6 ĐỀ 2 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185018
 6. IOE ANH 6 ĐỀ 2 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043035
 7. IOE ANH 6 ĐỀ 3 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011025
 8. IOE ANH 6 ĐỀ 3 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059029
 9. IOE ANH 6 ĐỀ 3 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083034
 10. IOE ANH 6 ĐỀ 4 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085034
 11. IOE ANH 6 ĐỀ 4 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102024
 12. IOE ANH 6 ĐỀ 4 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022027
 13. IOE ANH 6 ĐỀ 5 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175036
 14. IOE ANH 6 ĐỀ 5 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029021
 15. IOE ANH 6 ĐỀ 5 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003179
 16. IOE ANH 6 ĐỀ 6 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169015
 17. IOE ANH 6 ĐỀ 6 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014014
 18. IOE ANH 6 ĐỀ 7 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159018
 19. IOE ANH 6 ĐỀ 7 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080012
 20. IOE ANH 6 ĐỀ 8 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130024
 21. IOE ANH 6 ĐỀ 8 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033016
 22. IOE ANH 6 ĐỀ 9 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083024
 23. IOE ANH 6 ĐỀ 9 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188015
 24. IOE ANH 6 ĐỀ 10 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176016
 25. IOE ANH 6 ĐỀ 10 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026020
 26. IOE ANH 6 ĐỀ 11 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200019
 27. IOE ANH 6 ĐỀ 11 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174031
 28. IOE ANH 6 ĐỀ 12 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192022
 29. IOE ANH 6 ĐỀ 12 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163031
 30. IOE ANH 6 ĐỀ 13 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186028
 31. IOE ANH 6 ĐỀ 13 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103022
 32. IOE ANH 6 ĐỀ 16 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139010
 33. IOE ANH 6 ĐỀ 16 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007149
 34. IOE ANH 6 ĐỀ 16 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071012
 35. IOE ANH 6 ĐỀ 17 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000126011
 36. IOE ANH 6 ĐỀ 17 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193019
 37. IOE ANH 6 ĐỀ 17 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193019
 38. IOE ANH 6 ĐỀ 18 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074012
 39. IOE ANH 6 ĐỀ 18 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054018
 40. IOE ANH 6 ĐỀ 18 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118016
 41. IOE ANH 6 ĐỀ 19 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017012
 42. IOE ANH 6 ĐỀ 19 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000107011
 43. IOE ANH 6 ĐỀ 20 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122014
 44. IOE ANH 6 ĐỀ 20 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129018

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: