Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. Tiếng Anh 8 - Unit 8: Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003006
 2. Tiếng Anh 8 - Unit 8: Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007009
 3. Tiếng Anh 8 - Unit 8: Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005004
 4. Tiếng Anh 8 - Unit 8: Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009012
 5. Tiếng Anh 8 - Unit 9: Natural disasters - Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009018
 6. Tiếng Anh 8 - Unit 9: Natural disasters - Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001013
 7. Tiếng Anh 8 - Unit 9: Natural disasters - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008018
 8. Tiếng Anh 8 - Unit 9: Natural disasters - Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009019
 9. Tiếng Anh 8 - Unit 10: Communication - Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009064
 10. Tiếng Anh 8 - Unit 10: Communication - Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009065
 11. Tiếng Anh 8 - Unit 10: Communication - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003048
 12. Tiếng Anh 8 - Unit 10: Communication - Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007054
 13. Tiếng Anh 8 - Unit 11: Science and technology - Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005043
 14. Tiếng Anh 8 - Unit 11: Science and technology - Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004055
 15. Tiếng Anh 8 - Unit 11: Science and technology - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010049
 16. Tiếng Anh 8 - Unit 11: Science and technology - Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004056
 17. Tiếng Anh 8 - Unit 12: Life on other planets - Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001051
 18. Tiếng Anh 8 - Unit 12: Life on other planets - Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007055
 19. Tiếng Anh 8 - Unit 12: Life on other planets - Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009066
 20. Tiếng Anh 8 - Unit 12: Life on other planets - Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009067

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: