Bài tập Tiếng Anh lớp 8 - Global Success (SÁCH BÀI TẬP)

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đang cập nhật...

UNIT 1. LEISURE TIME

 1. UNIT 1. LEISURE TIME - Pronunciation - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014034
 2. UNIT 1. LEISURE TIME - Vocabulary & Grammar - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098034
 3. UNIT 1. LEISURE TIME - Speaking & Writing - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154038
 4. UNIT 1. LEISURE TIME - Reading - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148035

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

 1. UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE - Pronunciation - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000019030
 2. UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE - Vocabulary & Grammar - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032044
 3. UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE - Speaking & Writing - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180040
 4. UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE - Reading - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121037

UNIT 3. TEENAGERS

 1. UNIT 3. TEENAGERS - Pronunciation - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055037
 2. UNIT 3. TEENAGERS - Vocabulary & Grammar - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056037
 3. UNIT 3. TEENAGERS - Speaking & Reading - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187048
 4. UNIT 3. TEENAGERS - Reading - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052043

TEST YOURSELF

 1. TEST YOURSELF 1 - Tiếng Anh lớp 8 (Sách bài tập)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023032

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: