IOE TIẾNG ANH 7

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Bộ đề thi IOE lớp 7 do CLB tiếng Anh Trường THCS Thạch Thất biên soạn. Bộ đề thi gồm 200 câu mỗi đề, được chia thành 2 hoặc 3 phần khác nhau.

 1. IOE 7 ĐỀ SỐ 1 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000030008
 2. IOE ANH 7 ĐỀ 1 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000024011
 3. IOE ANH 7 ĐỀ 2 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174019
 4. IOE ANH 7 ĐỀ 2 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056011
 5. IOE ANH 7 ĐỀ 3 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040017
 6. IOE ANH 7 ĐỀ 3 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093014
 7. IOE ANH 7 ĐỀ 3 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129012
 8. IOE ANH 7 ĐỀ 4 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111011
 9. IOE ANH 7 ĐỀ 4 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054014
 10. IOE ANH 7 ĐỀ 5 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006157
 11. IOE ANH 7 ĐỀ 5 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066012
 12. IOE ANH 7 ĐỀ 5 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129013
 13. IOE ANH 7 ĐỀ 6 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180014
 14. IOE ANH 7 ĐỀ 6 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088018
 15. IOE ANH 7 ĐỀ 6 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000155014
 16. IOE ANH 7 ĐỀ 7 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034009
 17. IOE ANH 7 ĐỀ 7 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104017
 18. IOE ANH 7 ĐỀ 7 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086012
 19. IOE ANH 7 ĐỀ 8 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140013
 20. IOE ANH 7 ĐỀ 8 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105017
 21. IOE ANH 7 ĐỀ 8 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105017
 22. IOE ANH 7 ĐỀ 9 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069011
 23. IOE ANH 7 ĐỀ 9 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099017
 24. IOE ANH 7 ĐỀ 9 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191012
 25. IOE ANH 7 ĐỀ 10 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007152
 26. IOE ANH 7 ĐỀ 10 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106019
 27. IOE ANH 7 ĐỀ 10 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200014
 28. IOE ANH 7 ĐỀ 11 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178011
 29. IOE ANH 7 ĐỀ 11 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194014
 30. IOE ANH 7 ĐỀ 12 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084016
 31. IOE ANH 7 ĐỀ 12 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008155
 32. IOE ANH 7 ĐỀ 12 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035017
 33. IOE ANH 7 ĐỀ 13 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087015
 34. IOE ANH 7 ĐỀ 13 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074019
 35. IOE ANH 7 ĐỀ 13 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000108019
 36. IOE ANH 7 ĐỀ 14 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139017
 37. IOE ANH 7 ĐỀ 14 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088024
 38. IOE ANH 7 ĐỀ 14 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198012
 39. IOE ANH 7 ĐỀ 15 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061018
 40. IOE ANH 7 ĐỀ 15 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187025
 41. IOE ANH 7 ĐỀ 15 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000156032
 42. IOE ANH 7 ĐỀ 16 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075019
 43. IOE ANH 7 ĐỀ 16 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131016
 44. IOE ANH 7 ĐỀ 16 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080017
 45. IOE ANH 7 ĐỀ 17 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032017
 46. IOE ANH 7 ĐỀ 17 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027022
 47. IOE ANH 7 ĐỀ 17 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059018
 48. IOE ANH 7 ĐỀ 18 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146016
 49. IOE ANH 7 ĐỀ 18 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032018
 50. IOE ANH 7 ĐỀ 18 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151024
 51. IOE ANH 7 ĐỀ 19 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179029
 52. IOE ANH 7 ĐỀ 19 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131019
 53. IOE ANH 7 ĐỀ 19 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147016
 54. IOE ANH 7 ĐỀ 20 PHẦN 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141020
 55. IOE ANH 7 ĐỀ 20 PHẦN 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131019
 56. IOE ANH 7 ĐỀ 20 PHẦN 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147016

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: