IOE TIẾNG ANH 8

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đề thi do CLB Tiếng Anh Trường THCS Thạch Thất biên soạn.
Thông tin bản quyền: Tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi tập hợp và đăng tải để chia sẻ lại cho cộng đồng học tập miễn phí. Chúng tôi sẽ xóa nội dung liên quan ngay lập tức nếu có bất cứ ý kiến phản hồi nào liên quan đến vấn đề bản quyền!

 1. IOE 8 ĐỀ SỐ 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029011
 2. IOE 8 ĐỀ SỐ 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148023
 3. IOE 8 ĐỀ SỐ 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036013
 4. IOE 8 ĐỀ SỐ 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130025
 5. IOE 8 ĐỀ SỐ 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023014
 6. IOE 8 ĐỀ SỐ 6 P1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055028
 7. IOE 8 ĐỀ SỐ 6 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000070018
 8. IOE 8 ĐỀ SỐ 6 P3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007166
 9. IOE 8 ĐỀ SỐ 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195029
 10. IOE 8 ĐỀ SỐ 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000158031
 11. IOE 8 ĐỀ SỐ 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088048
 12. IOE 8 ĐỀ SỐ 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124034
 13. IOE 8 ĐỀ SỐ 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105016
 14. IOE 8 ĐỀ SỐ 11 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041009
 15. IOE 8 ĐỀ SỐ 12 P1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004169
 16. IOE 8 ĐỀ SỐ 12 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000181011
 17. IOE 8 ĐỀ SỐ 13 P1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118021
 18. IOE 8 ĐỀ SỐ 13 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036012
 19. IOE 8 ĐỀ SỐ 14 P1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116009
 20. IOE 8 ĐỀ SỐ 14 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116009
 21. IOE 8 ĐỀ SỐ 15 P1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133014
 22. IOE 8 ĐỀ SỐ 15 P2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123019
 23. IOE 8 ĐỀ SỐ 16
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004196
 24. IOE 8 ĐỀ SỐ 17
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135047
 25. IOE 8 ĐỀ 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035057
 26. IOE 8 ĐỀ 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121039

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: