WONDERFUL WORLD 4- SẮP XẾP CÂU UNIT1-6

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang- 0352. 543. 380 ❤️

 1. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 1- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067054
 2. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 1- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022056
 3. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 1- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112053
 4. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 2- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064047
 5. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 2- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000077045
 6. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 2- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167060
 7. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 3- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000060056
 8. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 3- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104070
 9. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 3- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029057
 10. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 4- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009199
 11. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 4- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035072
 12. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 4- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163057
 13. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 5- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189052
 14. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 5- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099054
 15. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 5- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117053
 16. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 6- LESSON 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143053
 17. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 6- LESSON 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000170057
 18. WONDERFUL WORLD 4- UNIT 6- LESSON 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007191

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: