Câu hỏi

Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào

Đáp án
C. “Tuần lễ vàng”.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG