Câu hỏi

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là

Đáp án
D. Phương thức tự rèn luyện của những chiến sĩ cách mạng tiến bộ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG