Câu hỏi

Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là quốc gia

Đáp án
C. Độc lập, theo chế độ quân chủ chuyên chế.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG