Câu hỏi

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga

Đáp án
C. Có sự phục hồi và phát triển.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG