Câu hỏi

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do

Đáp án
B. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn nhất.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG