Bài tập Tiếng Anh lớp 11 - Global Success

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

UNIT 1

 1. UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199051
 2. UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026058
 3. UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116046
 4. UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132049
 5. UNIT 1: 15-MINUTE TEST (A LONG AND HEALTHY LIFE - PHONETICS) - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152057
 6. UNIT 1: 45-MINUTE TEST (A LONG AND HEALTHY LIFE - PHONETICS) - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079046

UNIT 2

 1. UNIT 2: THE GENERATION GAP - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120064
 2. UNIT 2: THE GENERATION GAP - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167058
 3. UNIT 2: THE GENERATION GAP - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048050
 4. UNIT 2: THE GENERATION GAP - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115059
 5. UNIT 2: 15-MINUTE TEST (THE GENERATION GAP) - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082060
 6. UNIT 2: 45-MINUTE TEST (THE GENERATION GAP) - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171064

UNIT 3

 1. UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123054
 2. UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054072
 3. UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194059
 4. UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182066
 5. UNIT 3: 15-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174068
 6. UNIT 3: 45-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073070

REVIEW 1 (Unit 1-2-3)

 1. REVIEW 1 (Unit 1-2-3) - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121064
 2. REVIEW 1 (Unit 1-2-3) - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043079
 3. REVIEW 1 (Unit 1-2-3) - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011064
 4. REVIEW 1 (Unit 1-2-3) - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183077

UNIT 4

 1. UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133078
 2. UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062070
 3. UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092067
 4. UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006220
 5. UNIT 4:15-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148076
 6. UNIT 4: 45-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101061

UNIT 5

 1. UNIT 5: GLOBAL WARMING - PHONETICS - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000158063
 2. UNIT 5: GLOBAL WARMING - VOCABULARY - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160086
 3. UNIT 5: GLOBAL WARMING - GRAMMAR - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092088
 4. UNIT 5: GLOBAL WARMING - SPEAKING & READING - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045084
 5. UNIT 5: 15-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116080
 6. UNIT 5: 45-MINUTE TEST - Tiếng Anh 11 Global Success
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102068

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: