Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708

 1. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083003
 2. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000150003
 3. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192002
 4. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062004
 5. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080006
 6. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004154
 7. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083008
 8. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160005
 9. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157007
 10. Đề ôn thi vào lớp 6 Chuyên Trường THCS Ngoại Ngữ (UMS) - Môn Tiếng anh Đại Lợi - ĐỀ SỐ 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179003

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: