lớp 3 global

Mr Trung 0382047833

 1. Unit 1 lớp 3 global
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009125
 2. unit 1 lớp 3-
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132001
 3. unit 2 lop 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113003
 4. unit 3 lớp 3-
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046002
 5. unit 4 lớp 3 globall.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013004
 6. unit 5 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185001
 7. Review 1 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110001
 8. unit 6 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028003
 9. unit 7 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179001
 10. unit 8 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162001
 11. unit 9 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164002
 12. unit 10 lop 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000090002
 13. Review 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007142
 14. unit 11 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105003
 15. unit 12 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021002
 16. unit 13 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000170004
 17. unit 14 lớp 3 lesson 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198004
 18. unit 14 lớp 3 lesson 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000096003
 19. unit 15 lesson 1 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122003
 20. unit 15 lesson 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193002
 21. unit 16 lớp 3 lesson 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067003
 22. unit 16 lesson 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135004
 23. unit 17 lesson 1 lop 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175005
 24. unit 17 lesson 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154003
 25. unit 18 lesson 1 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045003
 26. unit 18 lớp 3 lesson 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078005
 27. unit 19 lesson 1 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000134001
 28. unit 19 lesson 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104004
 29. unit 20 lesson 1 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178003
 30. unit 20 lesson 2 lớp 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176003
 31. Review 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109005
 32. Review 4 tiết 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175006
 33. Review 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065003

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: