Ôn thi vào 10. Đề Yên Bái - Ms Thuy-YB

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Bộ đề ôn thi vào 10. Ms Thuy-YB

 1. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 1.2018
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006072
 2. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 2.2018
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003052
 3. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 3.2018
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002047
 4. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 2(2021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006066
 5. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 3.2021
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005049
 6. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 1.2022
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008061
 7. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 2.2022
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005050
 8. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 3.2022
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006068
 9. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 4.2022
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004062
 10. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 01.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004066
 11. Đề ôn vào 10- Số 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099004
 12. Đề ôn vào 10. Số 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168002
 13. Ôn thi vào 10 ( Giao tiếp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082001
 14. Ôn thi vào 10 ( Viết lại câu)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009083
 15. Ôn thi vào 10 ( tìm lỗi sai)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010066
 16. Đề thi KS vào 10. đề 03
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002045
 17. Đề thi KS vào 10. đề 04
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003050
 18. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 1.(2020-2021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140006
 19. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 2.(2020-2021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073002
 20. Đề luyện thi Tiếng Anh vào 10. Đề 3.(2020-2021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104006
 21. Đề thi KS vào 10. Đề 1 (2023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048003
 22. Đề thi KS vào 10. Đề 2 (2023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000117001
 23. Đề thi KS vào 10. Đề 3 (2023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012005
 24. Đề thi KS vào 10. Đề 4 (2023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015005

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: