[064] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 8: IMPERATIVE SENTENCES
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000012001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Turn the imperative sentences into the negative form.

Question 1.
John asked me to turn off the radio. →   .
Question 2.
My mother ordered me to clean my room. →   .
Question 3.
Please tell her to leave the room. →   .
Question 4.
Turn off the light When you go out. →   .
Question 5.
Be silly. I will come back. →   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[064] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: