[072] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 4

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 9: CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000014001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 4. Rewrite these sentences without changing the meaning.

Question 1.
Make me some coffee, and I’ll give you one of my biscuits. → If you do not   .
Question 2.
Working so much will make you tired. → If you do not   .
Question 3.
I might be late. If so, let’s start without me. → If I am   .
Question 4.
I’ll call the police if you don’t leave me alone. → Unless   .
Question 5.
You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. → If you do not   .
Question 6.
Hurry up or you will be late for work. → If you do not   .
Question 7.
It seems to be going to rain soon. Bring this umbrella not to get wet. → If you don’t   .
Question 8.
You press this button to stop the machine. → If you want   .
Question 9.
I don’t have money, so I can’t lend you any. → If I have   .
Question 10.
In the snowy weather we don’t go to school. → If it is not   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[072] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: