[024] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 2

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 3: SINGULAR AND PLURAL NOUN
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000031001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 2. Turn these plural nouns into singular nouns.

Question 1.
cliffs →     
Question 2.
fish →     
Question 3.
bases →     
Question 4.
wives →     
Question 5.
roses →     
Question 6.
apples →     
Question 7.
lamps →     
Question 8.
geese →     
Question 9.
sandwiches →     
Question 10.
pence →     
Question 11.
knives →     
Question 12.
thieves →     
Question 13.
teeth →     
Question 14.
women →     
Question 15.
feet →     
Question 16.
mouse →     
Question 17.
tomatoes →     
Question 18.
pianos →     
Question 19.
cats →     
Question 20.
roofs →     

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[024] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: