Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [001]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Question 1. Số cần điền vào: 7 + 1 > …. + 2 là:
Question 2. Số cần điền vào: ….. – 2 = 3 là:
Question 3. Dấu cần điền vào 8 + 2 ….. 9 – 2 là:
Question 4. Sắp xếp các số: 0 , 5 , 2 , 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:
Question 5. Kết quả của 3 + 5 là:
Question 6. Khoanh tròn phép tính đúng?
Question 7. Số bé nhất trong các số: 8 , 3 , 10 , 6 là:
Question 8. Số lớn nhất có một chữ số là:
Question 9. Dấu cần điền vào 4 …. 2 = 6 là:

Question 5
Question 10. Có mấy hình tam giác?

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [001]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: