[029] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 4: COMPARISON
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000148002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Change the form of adjectives.

A. Comparative form

Question 1.
modern →     
Question 2.
small →     
Question 3.
naughty →     
Question 4.
sad →     
Question 5.
bad →     
Question 6.
lovely →     
Question 7.
ugly →     
Question 8.
boring →     
Question 9.
deep →     
Question 10.
destructive →     
Question 11.
easy →     
Question 12.
old → e  
Question 13.
hard working →     
Question 14.
far →     
Question 15.
lively →     
Question 16.
thoughtful →     
Question 17.
unpleasant →     
Question 18.
hot →     
Question 19.
soft →     
Question 20.
good →     

B. Superlative form

Question 21.
lovely →     
Question 22.
lively →     
Question 23.
sad →     
Question 24.
small →     
Question 25.
modern →     
Question 26.
destructive →     
Question 27.
soft →     
Question 28.
easy →     
Question 29.
good →     
Question 30.
unpleasant →     
Question 31.
ugly →     
Question 32.
bad →     
Question 33.
deep →     
Question 34.
naughty →     
Question 35.
hard working →     
Question 36.
far →     
Question 37.
hot →     
Question 38.
boring →     
Question 39.
old → e  
Question 40.
thoughtful →     

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[029] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: