[073] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000149002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Complete the blanks with a/ an.

Question 1.
   ear
Question 2.
   hour
Question 3.
   ink-pot
Question 4.
   old man
Question 5.
   eye
Question 6.
   united person
Question 7.
   younger
Question 8.
   animal
Question 9.
   chair
Question 10.
   computer
Question 11.
   ugly dog
Question 12.
   student
Question 13.
   book
Question 14.
   box
Question 15.
   girl
Question 16.
   cat
Question 17.
   arm
Question 18.
   year
Question 19.
   pencil
Question 20.
   small apple

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[073] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: