MODULE 2: STRESS (Bài tập 3)

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000180087
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 2: STRESS (Bài tập 3)

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: