TIẾNG ANH 5 BGD- TÌM LỖI SAI- UNIT 2

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_0352. 543. 380
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

SELECT THE MISTAKE IN EACH SENTENCE (TÌM LỖI SAI TRONG MỖI CÂU)

Question 1. I always gets up early.

Question 2. What do your mother do in the morning?

Question 3. How often does you sister talk to her friend online?

Question 4. She brushes my teeth every morning.

Question 5. How often does she goes to the sport centre?

Question 6. Do you go swimming one a week?

Question 7. Linh and Nam go to a cinema twice a month.

Question 8. He often playing chess with his friends in the afternoon.

Question 9. What do you do after school?- I usually cooks dinner after school.

Question 10. Me father often goes home late at seven o'clock.

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
TIẾNG ANH 5 BGD- TÌM LỖI SAI- UNIT 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: