[065] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 2

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 8: IMPERATIVE SENTENCES
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000194001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 2. Complete the sentences using the verbs in the box.

Question 1.
this cake. It is horrible.
Question 2.
   a shower first.
Question 3.
   some more drink.
Question 4.
   your teacher more.
Question 5.
   in any exam
Question 6.
   at your desk, please.
Question 7.
   in this street.
Question 8.
   such noisy
Question 9.
   more attention, students.
Question 10.
   more on the lesson, please.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[065] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: