Trang Nguyen- English 10 I-LEARN- practice

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

UNIT 1

 1. E10- I-learn- Unit 1 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000177028
 2. E10- I-learn- Unit 1 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082031

UNIT 2

 1. E10- I-learn- Unit 2 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184030
 2. E10- I-learn- Unit 2 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100024
 3. E10- I-learn- Unit 2 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121024

UNIT 3

 1. E10- I-learn-Unit 3 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176021
 2. E10- I-learn- Unit 3 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088031

THI GIỮA KỲ I

 1. E10- I-learn- Thi giữa kỳ I
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099030

UNIT 4

 1. E10- I-learn- Unit 4 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100022
 2. E10- I-learn- Unit 4 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053023

UNIT 5

 1. E10- I-learn- Unit 5 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115019
 2. E10- I-learn- Unit 5 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191027

THI CUỐI KỲ I

 1. E10- I-learn- Thi cuối học kỳ I
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194026

UNIT 6

 1. E10- I-learn- Unit 6 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115019
 2. E10- I-learn- Unit 6 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061024

UNIT 7

 1. E10- I-learn- Unit 7 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118029
 2. E10-I-learn-Unit 7(2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200018

UNIT 8

 1. E10- I-learn- Unit 8 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145020
 2. E10- I-learn- Unit 8 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113028

THI GIỮA KỲ II

 1. E10- I-learn- Thi giữa kỳ II
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145025

UNIT 9

 1. E10- I-learn- Unit 9 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120029
 2. E10- I-learn- Unit 9 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184022

UNIT 10

 1. E10- I-learn- Unit 10 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005163
 2. E10- I-learn- Unit 10 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142025

THI CUỐI KỲ II

 1. E10- I-learn- Thi học kỳ II
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104028

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: