Trang Nguyen- Tieng Anh 6 Global Success

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Ôn tập ngữ pháp và từ vựng theo đơn vị bài học

E6- UNIT 1

 1. E6- Unit 1- Vocabulary test
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198037
 2. E6- Unit 1- Lý thuyết phát âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200042
 3. E6- Unit 1- Pronunciation (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141012
 4. E6- Unit 1- Pronunciation (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020052
 5. E6- Unit 1- Phân biệt HTĐ và HTTD
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052049
 6. E6- Unit 1- Practice 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186045
 7. E6- Unit 1- Practice 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081057
 8. E6- Unit 1- Practice 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006191
 9. E6- Unit 1- Practice 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144056
 10. E6- Unit 1- Practice 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000070041
 11. E6- Test for Unit 1 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187075
 12. E6- Test for Unit 1 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080048

E6- UNIT 2

 1. E6- U2- Lý thuyết về sở hữu và giới từ chỉ vị trí
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046064
 2. E6- U2- vocab test
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186059
 3. E6- Unit 2- Pronunciation of e/es endings
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097024
 4. E6- Unit 2- Pronunciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145016
 5. E6- Unit 2- Practice 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010195
 6. E6- Unit 2- Practice 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103042
 7. E6- Unit 2- Practice 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105073
 8. E6- Unit 2- Practice 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079050
 9. E6- Unit 2- Practice 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089056
 10. E6- Unit 2- Practice 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033063
 11. E6- Test for Unit 2 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116055
 12. E6- Test for Unit 2 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137054

E6- UNIT 3

 1. E6- Unit 3- Lý thuyết NP
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041057
 2. E6- Unit 3- Vocab test
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161055
 3. E6- Unit 3- pronunciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112013
 4. E6- Unit 3- Practice 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010168
 5. E6- Unit 3- Practice 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007157
 6. E6- Unit 3- Practice 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037056
 7. E6- Unit 3- Practice 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097064
 8. E6- Unit 3- Practice 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103055
 9. E6- Unit 3- Practice 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143062
 10. E6- Unit 3- Practice 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000181054

E6- GIỮA KỲ I

 1. E6- Mock Mid-term test (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028069
 2. E6- Mock Mid-term test (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087061

E6- UNIT 4

 1. E6- Unit 4- Lý thuyết so sánh hơn của tính từ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102063
 2. E6- Unit 4- Lý thuyết phát âm
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008217
 3. E6- Unit 4- Vocab test
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118073
 4. E6- Unit 4- Pronunciation
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162017
 5. E6- Unit 4- Practice 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000107080
 6. E6- Unit 4- Practice 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123074
 7. E6- Unit 4- Practice 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162071
 8. E6- Unit 4- Practice 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131067
 9. E6- Unit 4- Practice 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000114072

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: